Boek

Senior+sport

Tijdens het lesgeven aan senioren heb ik ervaren dat mijn deelnemers steeds langer fit blijven en steeds ouder worden. Sportgroepen met deelnemers van 75+ en ouder bestaan en zijn prima groepen om les aan te geven! De activiteiten bij deze groepen vinden wel steeds vaker plaats op de stoel.

Omdat ik niet direct veel achtergrond informatie heb gevonden over het zittend lesgeven heb ik de coronatijd nuttig besteed en heb mijn ervaringen gebundeld in een boek: Senior+ sport.
Het boek is bedoeld voor lesgevers aan de steeds ouder wordende groep mensen, zeg maar de senior+. Een sportles geven aan zittende groepen is anders en vraagt andere kwaliteiten van de lesgever dan een les geven aan fitte senioren / volwassenen.

Met name de trainingen StoelYoga en Seniorensportleider hebben mij geholpen om de ervaringen op te doen die ik in dit boek heb gedeeld. Met dit boek wil ik een handleiding bieden voor lesgevers waarin nuttige aspecten rondom het lesgeven aan deze specifieke doelgroep aan de orde komen. Naast enige achtergrond informatie over de senior+ vind je ook didactische aanwijzingen, vooral veel praktische lesideeën en 10 kant-en-klare lessen.

Als je interesse hebt in dit boek is het mogelijk om deze te bestellen.
Stuur hiervoor graag een e-mail naar ma.dijt@leidraad-aalden.nl
De kosten bedragen € 17,50 + € 4,50 verzendkosten, over te maken op
banknr. NL 57 TRIO 0391 1488 93. Na overmaking van het bedrag wordt het boek zo spoedig mogelijk verzonden.